SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Årsmöte 2024
2024-03-26 19:00

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till 2024 års stämma den 21 april kl 15 på Midgårdsbadet.

 

Nominera kandidater till styrelsen och skicka in era förslag och frågor inför stämman senast den 14 april.

 

 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.  
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
 5. Fastställande av föredragningslista.  
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.  
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
 9. Fastställande av medlemsavgifter.  
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
 11. Antagande av Svenska Simförbundet samt Sveriges Riksidrottsförbund (RF) stadgar 
 12. Val av  
  • föreningens ordförande för en tid av ett år;  
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;  
  • två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;  
  • en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år;  
  • minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande 

     13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

     14. Mötets avslutande